Powrót do wyboru galerii

Zajęcia teoretyczne w oddziale przygotowania wojskowego w Technikum w ZST w Kolnie